Arrangere Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!

Ønsker du å arrangere kurs kan du:

  • kontakte administrasjonen i Tromsø som formidler videre kontakt med veileder i din region. E-post: vivat@unn.no
  • kontakte Vivats regionale veiledere. De vil sette deg i kontakt med kursleder(e) som kommer og holder kurset. Veileder kan også gi utfyllende informasjon og svare på spørsmål om de ulike kursene
  • ta direkte kontakt med aktuelle ‎ kursledere  i din region for å planlegge kurs.

 

Informasjon til arrangør av Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!

OPS! er et kurs over 4 timer som kan holdes for inntil 30 deltagere med en kursleder eller inntil 40 deltagere med 2 kursledere.

Under OPS! må det bestandig være en ressursperson tilstede blant deltakerne, som er i stand til å snakke med mennesker om selvmordstanker. Kursleder gjør avtale med ressurspersonen og informerer om rollen i forkant av kurset.

Kursleder må ha deltagerliste med navn, arbeidsplass og yrke på deltagerne senest en uke i forveien (om ikke annet avtales). Kursleder må ha tilgang til lokalet en time før kurset begynner (om ikke annet avtales). Kursleder har med seg kursmateriell.

Lokaler

Det er behov for et lokale med god plass til 30/40 deltagere.
Stolene skal stå i rader uten bord (kino-oppsett).
Rommet må ha lerret og projektor med høyttalere for filmfremvisning i front.

Det er avgjørende for kursets gjennomføring at det tekniske fungerer!

Pris:

Honorar til kursleder: kr. 3.500,- for kurs med en kursleder.
Honorar til kursledere: kr. 5.000,- (kr. 2.500,- til hver) for kurs med to kursledere. Kursavgift til Vivat (inkl. kursmateriell): kr. 150,- per deltager

Det kan forekomme variasjon i honorarets størrelse fordi enkelte kursledere gjør hele eller deler av jobben som en del av sitt hovedvirke. Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg. Reisekostnadene vil variere, og det er derfor viktig å få oversikt over disse i forkant av kurset.

Annet:

Kurset Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! kan være krevende for deltagerne med et innholdsrikt program og et utfordrende tema. Vivat anbefaler at det er drikke og lett pausemat tilgjengelig under kurset.

Mer informasjon om Vivat og kurset OPS! finner du på www.vivatselvmordsforebygging.net.

Vivat takker for interessen og ser fram til et godt samarbeid!

Informasjon til arrangør av Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!, pdf til utskrift