Suicide to Hope

Suicide to Hope

Vivat fortsetter utprøvingen av kurset suicide to Hope - et kurs for klinikere som arbeider med mennesker med selvmordserfaringer. Les mer ..