Mange kan bidra til å forebygge selvmord!

Vivat selvmordsforebygging tilbyr kurs som gjør deltakerne bedre i stand til å oppdage selvmordstanker og gi førstehjelp ved selvmordsfare. Vivat finansieres av Helsedirektoratet.