• Veileder og Spesialkonsulent
  • E-post: anette.seierstad.skrindo@unn.no
  • Telefon: 46 94 18 14

Jeg arbeider i Vivat fra Oslo, og har faglige og administrative ansvarsområder.

Jeg er kursleder i Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp, Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! og Respons – å svare på selvmordstanker. I tillegg er jeg veileder.

Jeg er utdannet sosionom med videreutdanning i faglig veiledning og master i sosialt arbeid med selvmordsforebygging som tema.