Oslo, Anette Seierstad Skrindo

  • Veileder og spesialkonsulent
  • E-post: anette.seierstad.skrindo@unn.no
  • Tlf: 46 94 18 14

Jeg er veileder i region Øst og har faglige og administrative ansvarsområder i organisasjonen.

I 2011 ble jeg kursleder for Førstehjelp ved selvmordsfare, i 2012 for FriskOpp og i 2015 for Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! (safeTALK).

Jeg er sosionom med videreutdanning i faglig veiledning og master i sosialt arbeid, med selvmordsforebygging som tema.