• Veileder
  • E-post: tine.hammerich@online.no
  • Telefon: 93 43 29 21

Jeg har vært kursleder for Førstehjelp ved selvmordsfare siden 2012 og kursleder i Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! fra 2017. I 2018 ble jeg en del av Vivats veilederteam og er ansatt i 20% stilling med ansvar for region Vest.

Jeg er spesialpedagog og jobber på Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL) avdeling Utadrettet tjeneste hvor jeg jobber med veiledning av skoler, lærere, foreldre og elever.

Det er viktig for meg at åpenhet rundt selvmord kan bidra til å forebygge.