Høyanger, Marianne Engh Strandos

  • Veileder
  • E-post: vivatmes@gmail.com
  • Tlf: 97 52 25 19

Jeg har vært kursleder for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare siden 2009 og safeTALK siden 2016.

Jeg er ansatt i 20% stilling som veileder i VIVAT med særskilt ansvar for region Vest.

I tillegg arbeider jeg som spesialsykepleier i Helse Førde, psykiatrisk klinikk avdeling rus-døgn.