Bilde av Dag Willy Tallaksen, kursleder og veileder i region Øst

Kjeller, Dag Willy Tallaksen

  • Veileder
  • E-post: dagwilly.tallaksen@gmail.com
  • Tlf: 92 46 69 95

Jeg har vært kursleder for Førstehjelp ved selvmordsfare siden 2000 og safeTALK kursleder fra 2015.

Jeg arbeider som veileder i VIVAT med særskilt ansvar for region Øst.

I tillegg arbeider jeg som Førstelektor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller.