Foto av veileder
  • Veileder
  • E-post: dagwilly.tallaksen@gmail.com
  • Telefon: 92 46 69 95

Jeg har vært kursleder for Førstehjelp ved selvmordsfare siden 2000 og kursleder for Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! fra 2015.

Jeg arbeider som veileder i Vivat med særskilt ansvar for region Øst.

I tillegg arbeider jeg som Førstelektor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller.