Foto av leder for Vivat
  • Leder Vivat
  • E-post: ann-jorid.moller@unn.no
  • Telefon: 97 52 47 58

Jeg har vært leder for Vivat selvmordsforebygging siden 2008, og da ble jeg også utdannet som kursleder for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. jeg ble utdannet kursleder for Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!, i 2015.

Jeg jobber i Vivat administrasjonen som har sitt tilholdssted i Tromsø og skjøtter hele Vivat nettverket rundt om i landet av kursledere, veiledere og koordinatorer.

Som leder av Vivat er jeg opptatt av å holde denne desentraliserte organisasjonen samlet og motivert for stadig høy aktivitet og kvalitet i sin kursing. Sammen er vi med på et viktig arbeid som er med på å gjøre samfunnet mer beskyttet i forhold til selvmord.