• Leder
  • E-post: ann-jorid.moller@unn.no
  • Telefon: 97 52 47 58

Jeg har vært leder for Vivat selvmordsforebygging siden 2008. Hovedkontoret til Vivat er i Tromsø, og vi har ansatte og kursledere spredt over hele landet. Som leder er jeg opptatt av å holde organisasjonen motivert for stadig høy aktivitet og kvalitet i sin kursing. Sammen er vi med på et viktig arbeid som kan gjøre samfunnet mer beskyttet i forhold til selvmord.

Jeg er kursleder for kursene Respons – å svare på selvmordstanker, for Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!) og for Førstehjelp ved selvmordsfare, og jeg er med i teamet som utdanner nye kursledere.