bilde av Ann-Jorid Møller, leder i VIVAT

Tromsø, Ann-Jorid Møller

  • Leder VIVAT
  • E-post: ann-jorid.moller@unn.no
  • Tlf: 97 52 47 58

Jeg har vært leder for VIVAT selvmordsforebygging siden 2008, og da ble jeg også utdannet som kursleder for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. jeg ble utdannet safeTALK kursleder i 2015.

Jeg jobber i VIVAT administrasjonen som har sitt tilholdssted i Tromsø og skjøtter hele VIVAT nettverket rundt om i landet av kursledere, veiledere og koordinatorer.

Som leder av VIVAT er jeg opptatt av å holde denne desentraliserte organisasjonen samlet og motivert for stadig høy aktivitet og kvalitet i sin kursing. Sammen er vi med på et viktig arbeid som er med på å gjøre samfunnet mer beskyttet i forhold til selvmord.