• Veileder
  • E-post: oyvind.dasvatn@rvtssor.no
  • Telefon: 97 71 16 51

Jeg har vært kursleder for Førstehjelp ved selvmordsfare siden 2008 og kursleder i Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! fra 2015. Jeg er en del av veilederteamet og ansatt i 20% stilling med ansvar for region Sør.

Jeg er utdannet spesialsykepleier med Psykisk helse, og ansatt som rådgiver ved kompetansesenteret RVTS Sør. Her er selvmordsforebygging er et av de fagområdene jeg jobber med. jeg tror at alle kan være med på å forebygge selvmord, er opptatt av at kunnskap om selvmordsforebygging må nå ut til alle som jobber med mennesker.