• Veileder
  • E-post: jfraae@gmail.com
  • Telefon: 48 10 62 67

Jeg er kursleder Førstehjelp ved Selvmordsfare (2017), kursleder OPS! (2018). 20% i veilederteamet til Vivat siden 2021, med ansvar for region vest.

Til daglig arbeider jeg som klinisk sosionom og familieterapeut ved Stavanger Universitetsykehus Avdeling for Rus og avhengighet, Veksthuset. Veksthuset Rogaland er et døgnbasert behandlingstilbud for kvinner og menn med samtidig rusavhengighet og komplekse traumer.

Jeg har stor tro på ideen om at kompetanse om selvmordsforebygging kan oppnås gjennom egenerfaring, pårørendeerfaring, eller klinisk arbeid, at disse kompetanseformene er likeverdige, og utfyller hverandre.