Foto av veileder og ansatt i Vivat
  • Spesialkonsulent og Veileder
  • E-post: sigrid.tonstad@unn.no
  • Telefon: 77 75 43 75

Jeg arbeider i full stilling i Vivat administrasjonen i Tromsø, der jeg både har faglige og administrative oppgaver. Jeg er kursleder i Førstehjelp ved selvmordsfare og FriskOpp, og kursleder for Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!  I tillegg er jeg veileder.

Jeg synes det er veldig meningsfullt å kunne bidra både administrativt og som kursleder til at mange selvmordsforebyggende kurs holdes rundt om i landet.