Tromsø, Sigrid Tonstad

  • Spesialkonsulent og veileder
  • E-post: sigrid.tonstad@unn.no
  • Tlf: 77 75 43 75

Jeg arbeider i full stilling i VIVAT administrasjonen i Tromsø og har vært ansatt siden 2014. I 2014 ble jeg også utdannet som kursleder i Førstehjelp ved selvmordsfare. Jeg ble kursleder for safeTALK i 2015.

Jeg synes det er veldig meningsfullt å kunne bidra både administrativt og som kursleder til at mange selvmordsforebyggende kurs holdes rundt om i landet.