En hjelp for kommuner til utarbeiding av handlingsplan

RVTS har utarbeidet en nettressurs som skal veilede kommuner i utarbeiding av kommunale handlingsplaner.

Her er link til denne nettressursen: https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/