Bruk de tilgjengelige ressursene!

Noen av de presenterte kompetansesentrene er nasjonale, mens andre er regionale. Videoen er produsert for å vise tilgjengelige ressurser i Nord-Norge. De regionale tjenestene som vises i videoen, finnes også i de øvrige helseregionene.