Trenger du hjelp?

Dersom du strever med selvmordstanker er det viktig at du søker hjelp og forteller noen om hvordan du har det. Vivat har ingen direkte hjelpetjeneste eller krisetelefon.

Ved akutt selvmordsfare, ring 113

Felles telefonnummer til alle legevaktsentralene i Norge er: 116 117

Du kan også kontakte de døgnåpne hjelpetelefonene:

Mental helse, Hjelpetelefonen tlf. 116 123

Kirkens SOS, Krisetelefonen tlf. 22 40 00 40

Alarmtelefonen for barn og unge  tlf. 116 111

Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie tlf. 80 04 85 00

Kors På Halsen,  Røde Kors telefonen for barn og ungdom

På hjemmesiden til Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) finner du mer informasjon om hvor du kan søke hjelp og hva du kan gjøre hvis du er bekymret for om en du kjenner har selvmordstanker.

Andre type ressurser:

Angstringen

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Narkomane

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Homofiles ungdomstelefon

LEVE

Mannstelefonen. Reform – ressurssenter for menn

Mental helse, sidetmedord.no

RUStelefonen

 

Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

Unghjelp Råd, veiledning og historier, for unge – av unge

Ung.no det offentliges informasjonskanal for ungdom

Vern for eldre

Voksne for Barn