Kurs til kommuner

Tilbud til 25 kommuner

VIVAT har fått i oppdrag å arrangere kurset Førstehjelp ved selvmordsfare sterkt subsidiert i samarbeid med 25 kommuner.

Dette er blitt mulig gjennom ordningen Nasjonale tiltak for forebygging for selvmord og selvskading (Statsbudsjettet 2015).

Oversikt over hvilke kommuner som har fått denne muligheten finner du under Planlagte kurs.