Hva tilbyr Vivat?

Kompetanse i selvmordsforebygging

Selvmordstanker og selvmordsforsøk er vanligere enn mange tror. Hvert år dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord i Norge. Mellom 4000 og 6000 overlever forsøk på å ta sitt eget liv. Vivat bidrar til at flere mennesker i lokalsamfunnet blir oppmerksomme på selvmordsfare og istand til å gi førstehjelp.

Kurstilbud

Førstehjelp ved selvmordsfare er et 2 dagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Som deltaker utfordres du til bevisstgjøring av egne holdninger til selvmord. Du lærer en modell for førstehjelp ved selvmordsfare og får øvd på å bruke modellen gjennom praktiske øvelser. For mer informasjon: Informasjon om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

FriskOpp er et dagskurs for tidligere deltakere på Førstehjelp ved selvmordsfare. Hovedelementer er utveksling av praksiserfaringer, repetisjon av Førstehjelpsmodellen, og ferdighetstrening. For mer informasjon: Informasjon om FriskOpp

SafeTALK er et 4 timers kurs hvor målet er å bli mer oppmerksom på selvmordsfare. Du lærer en firetrinnsmodell for hvordan du kan identifisere mennesker med selvmordstanker og hjelpe dem til kontakt med noen som kan gi videre hjelp/gjøre en førstehjelpsintervensjon. Kurset gir bevissthet om vanlige holdningsbarrierer som kan føre til at en avfeier, unngår eller ikke oppdager signaler på selvmordsfare. For mer informasjon: informasjon om OPS!/safeTALK

Kurslederkurs Førstehjelp ved selvmordsfare er et 5 dagers kurs. Kurset utdanner nye kursledere. (Se mer under BLI KURSLEDER)

Kurslederkurs safeTALK  er et 2 dagers kurs. Kurset utdanner nye kursledere. (Se mer under BLI KURSLEDER)