Tilbud om kurs til redusert pris

Tilbudet gjelder kommuner, frivillige organisasjoner og skoler

Helsedirektoratet har tildelt Vivat midler som gjør det mulig å tilby rimelige kurs til kommuner, frivillige organisasjoner og skoler i 2019. Tilbudet gjelder kurs som arrangeres fra og med 1. mai og varer utover inneværende år, så langt midlene rekker.  Les mer om tilbudet her <Kurstilbud fra Vivat selvmordsforebygging