Om Vivat

Vivat er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak

Se filmen vår her>

Se filmen vår her>

Vivat selvmordsforebygging tilbyr kursene Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp og Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! til befolkningen over hele landet, samt utdanner lokale kursledere på egne kurslederkurs. Vivat veileder, støtter og kvalitets-sikrer kursledernettverket.

Behov for økt kompetanse innen selvmordsforebygging: Selvmord er et stort samfunnsproblem. Vivat tilbyr opplæring i hvordan en kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer. 

Målgruppe: Målgruppa for kursene er ansatte i tjenesteapparatet som helse- og sosialarbeidere, politi, brann- og redningspersonell, forsvaret, leger, helsesøstre mfl., samt frivillige og private aktører som møter selvmordsnære mennesker i sitt arbeid. Vivat ønsker fortsatt å jobbe for å nå nye målgrupper som ikke innehar formelle hjelperroller: Lærere, ungdomsarbeidere, taxi og bussjåfører, servicenæringen samt HR personell og ledelse i bedrifter og organisasjoner er ofte i posisjon til å oppdage selvmordsfare først. Tidlig avdekking og intervensjon ved selvmordsfare kan bidra til å redde liv.

Organisering: Vivat er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Vivat er forankret i Universitetssykehuset Nord Norge, psykisk helse og rus-klinikken, avdeling Fagutvikling, forskning og utdanning. Vivat ledes fra Tromsø og har veiledere tilknyttet alle helseregionene. Vivat har rundt 180 aktive kursledere for Førstehjelp ved selvmordsfare og 70 kursledere for OPS!. Organisasjonen finansieres av Helsedirektoratet og samarbeider med andre selvmordsforebyggende miljøer som NSSF, RVTS-ene og LEVE.

Historikk: Vivat ble etablert i Nord Norge i 1998. Siden oppstarten har ca. 40 000 deltatt på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. I 2015 begynte vi å formidle kurset safeTALK, som i Norge heter Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! Fram til i dag har omlag 9000 deltatt på kurset.

Kursene Vivat leverer er utviklet av LivingWorks  i Canada. Vivat forvalter og tilpasser kursene til norske forhold. Kursene har gjennomgått flere revideringer som sikrer at de til enhver tid gjenspeiler beste kliniske praksis og forskning nasjonalt og internasjonalt. Kursene brukes i flere land og over to millioner mennesker verden over har fått kompetanse i selvmordsforebygging gjennom tilsvarende kurs som Vivat leverer.