Hva er VIVAT?

VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak

VIVAT selvmordsforebygging tilbyr kursene Førstehjelp ved selvmordsfare, FriskOpp og safeTALK til befolkningen over hele landet, samt utdanner lokale kursledere på egne kurslederkurs. VIVAT veileder, støtter og kvalitets-sikrer kursledernettverket.

Behov for økt kompetanse innen selvmordsforebygging: Selvmord er et stort samfunnsproblem. VIVAT tilbyr opplæring i hvordan en kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene VIVAT leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer.

Målgruppe: Målgruppa for kursene er ansatte i tjenesteapparatet som helse- og sosialarbeidere, politi, brann- og redningspersonell, kirkelige ansatte, leger, helsesøstre mfl., samt frivillige og private aktører som møter selvmordsnære mennesker i sitt arbeid. Målgruppa inkluderer også yrkesgrupper som ikke innehar formelle hjelperroller: Lærere, ungdomsarbeidere, taxi og bussjåfører, servicenæringen, HR personell i bedrifter og organisasjoner, kan ofte være i posisjon til å oppdage selvmordsfare først. Tidlig avdekking og intervensjon ved selvmordsfare kan bidra til å redde liv.

Organisering: VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. VIVAT er forankret i Universitetssykehuset Nord Norge, psykisk helse og rus-klinikken, avdeling Fagutvikling, forskning og utdanning. VIVAT ledes fra Tromsø og har veiledere tilknyttet alle helseregionene. VIVAT har 150 aktive kursledere for Førstehjelp ved selvmordsfare og 31 kursledere for safeTALK. Organisasjonen finansieres av Helsedirektoratet og samarbeider med andre selvmordsforebyggende miljøer som NSSF, RVTS-ene og LEVE.

Historikk: VIVAT ble etablert i Nord Norge i 1998. Siden oppstarten har ca. 35 000 deltatt på kurs i førstehjelp ved selvmordsfare. I 2015 ble safeTALK tatt inn til Norge og omlag 1600 har deltatt på kurset i utprøvingsperioden. Kursene VIVAT leverer er utviklet av LivingWorks Education i Canada, https://www.livingworks.net/. VIVAT forvalter og tilpasser kursene til norske forhold. Kursene har gjennomgått flere revideringer som sikrer at de til enhver tid gjenspeiler beste kliniske praksis og forskning nasjonalt og internasjonalt. Kursene brukes i flere land og over 1.25 millioner mennesker verden over har fått kompetanse i selvmordsforebygging gjennom tilsvarende kurs som VIVAT leverer.