Kurstilbud

Vivat tilbyr kurs i selvmordsforebygging til hele befolkningen.

Kursene vi tilbyr er:

Førstehjelp ved selvmordsfare er et 2 dagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Som deltaker utfordres du til bevisstgjøring av egne holdninger til selvmord. Du lærer en modell for førstehjelp ved selvmordsfare og får øvd på å bruke modellen gjennom praktiske øvelser.

FriskOpp er et dagskurs for tidligere deltakere på Førstehjelp ved selvmordsfare. Hovedelementer er utveksling av praksiserfaringer, repetisjon av Førstehjelpsmodellen, og ferdighetstrening.

Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! er et 4 timers kurs hvor målet er å bli mer oppmerksom på selvmordsfare. Du lærer en firetrinnsmodell for hvordan du kan identifisere mennesker med selvmordstanker og hjelpe dem til kontakt med noen som kan gi videre hjelp/gjøre en førstehjelpsintervensjon. Kurset gir bevissthet om vanlige holdningsbarrierer som kan føre til at en avfeier, unngår eller ikke oppdager signaler på selvmordsfare.

Kurslederkurs Førstehjelp ved selvmordsfare er et 5 dagers kurs. Kurset utdanner nye kursledere.

Kurslederkurs Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!  er et 2 dagers kurs. Kurset utdanner nye kursledere.