Kurstilbud

Vivat sine kurs gir deg kompetanse til å oppdage og gi førstehjelp til mennesker i selvmordsfare

Kursene vi tilbyr:

Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagerskurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Som deltaker utfordres du til bevisstgjøring av egne holdninger til selvmord. Du lærer en modell for førstehjelp ved selvmordsfare og får øve på å bruke modellen gjennom praktiske øvelser.

FriskOpp er et dagskurs for tidligere deltakere på Førstehjelp ved selvmordsfare. Hovedelementene i kurset er utveksling av praksiserfaringer, repetisjon av Førstehjelpsmodellen, og ferdighetstrening.

Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! er et halvdagskurs hvor målet er å bli mer oppmerksom på selvmordstanker. Du lærer en firetrinnsmodell for hvordan du kan identifisere mennesker med selvmordstanker og hjelpe dem til kontakt med noen som kan gi videre hjelp/gjøre en førstehjelpsintervensjon. Kurset gir bevissthet om vanlige holdningsbarrierer, som kan føre til at en avfeier, unngår eller ikke oppdager signaler på selvmordstanker, og hvordan en kan overvinne disse.

Suicide to hope ‎er et dagskurs for klinikere og behandlere som jobber med mennesker med selvmordserfaringer.

Kurslederkurs for Førstehjelp ved selvmordsfare er et femdagerskurs. Kurset utdanner nye kursledere.

Kurslederkurs for Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!  er et todagerskurs. Kurset utdanner nye kursledere.