Kurslederkurs

 Hva kan du gjøre i ditt daglige arbeid for å forebygge selvmord?  Hva med å bli kursleder for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare?

Vivat utdanner stadig nye fagpersoner med forskjellig yrkesbakgrunn til å undervise på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. Førstehjelp ved selvmordsfare er et kurs over to dager som retter seg mot alle som i sitt virke møter selvmordsnære mennesker. Deltakerne lærer å tolke faresignaler og gripe inn i tilfelle akutt selvmordsfare. Kurset er brukt i Norge siden 1998 og har hatt mer enn 35 000 deltakere. Vivat er forankret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og er finansiert av Helsedirektoratet. Førstehjelpskurset er godkjent av en rekke fagforeninger knyttet til spesialisering.

Tidspunkt for kurslederkurs i 2018 er 16.-20 april.