Kurslederkurs Førstehjelp ved selvmordsfare

Neste kurslederkurs annonseres her når datoene foreligger.

Kurslederkurset er et femdagers kurs for utdanning av fremtidige kursledere.

Ved annonsering blir kursinvitasjon og søknadsskjema, lagt ut her.

Prinsipper for kvalitetssikring

Informasjon til arbeidsgivere