Kurs som gir kompetanse i selvmordsforebygging

Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagerskurs som gir kompetanse til å oppdage signaler på selvmordstanker og gi førstehjelp ved selvmordsfare. I kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å bruke modellen. Les mer…


Frisk opp

FriskOpp er et dagskurs for tidligere deltakere på Førstehjelp ved selvmordsfare. Hovedelementene i kurset er utveksling av praksiserfaringer, repetisjon av Førstehjelpsmodellen, og ferdighetstrening. Les mer…


OPS - Oppmerksomhet ved selvmordsfare

Oppmerksom på selvmordstanker er et kurs på fire timer som gir verktøy for hvordan du kan oppdage selvmordstanker og hjelpe personen til kontakt med en som kan gi videre hjelp. Les mer…


Respons er et digital kurs som gir en kort innføring i hva du, som potensiell hjelper, kan gjøre hvis du blir bekymret for selvmordstanker hos noen rundt deg. Les mer…Kurslederkurs for Førstehjelp ved selvmordsfare er et femdagerskurs. Kurset utdanner nye kursledere. Les mer…


Kurslederkurs for Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! er et todagerskurs. Kurset utdanner nye kursledere. Les mer…