Kurs som gir kompetanse i selvmordsforebygging

OPS - Oppmerksomhet ved selvmordsfare

Oppmerksom på selvmordstanker er et kurs på fire timer som gir verktøy for hvordan du kan oppdage selvmordstanker og hjelpe personen til kontakt med en som kan gi videre hjelp. Les mer…


Førstehjelp ved selvmordsfare er et todagerskurs som gir kompetanse til å oppdage signaler på selvmordstanker og gi førstehjelp ved selvmordsfare. I kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å bruke modellen. Les mer…


Frisk opp

FriskOpp er et dagskurs for tidligere deltakere på Førstehjelp ved selvmordsfare. Hovedelementene i kurset er utveksling av praksiserfaringer, repetisjon av Førstehjelpsmodellen, og ferdighetstrening. Les mer…


Suicide to hope

Suicide to Hope ‎er et dagskurs for klinikere og behandlere som jobber med mennesker med selvmordserfaringer. Les mer…Kurslederkurs for Førstehjelp ved selvmordsfare er et femdagerskurs. Kurset utdanner nye kursledere. Les mer…


Kurslederkurs for Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! er et todagerskurs. Kurset utdanner nye kursledere. Les mer…