Aktuell konferanse

Nasjonal konferanse i Kristiansand 18.-19. november

Helsedirektoratet dekker deltakeravgiften til ansatte i kommunene og deltakere fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.

VIVAT skal bidra med parallellsesjon.

Fra programmet:

* Vladimir Carli: Seyle – intervensjoner for å forebygge selvmordsatferd i skolen

* Louis Appleby: National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness

* Ruth-Kari Ramleth, Line Indrevoll Stänicke og Anita Johanna Tørmoen: Hvordan arbeide med ungdom med selvskading og suicidal atferd.

* Anne Freuchen:  De tapte årene – selvmord blant barn

* Lars Mehlum, Kari Wille Rekdal: Innsatsen for å forebygge selvskading og selvmord. Utfordringer og muligheter.

* Ping Qin: Hva har vi lært av registerstudiene på selvmord?

* Gro Berntsen og Anne Silviken: Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge

* Vegard Ø. Haaland: Personer som begår selvmord – behandlingskontakt med spesialisthelsetjenesten

* Fredrik A. Walby: Selvmordsrisikovurdering – er det vanskelig?

I tillegg vil programmet bestå av workshops og parallelsesjoner.

Dette er den 8. nasjonale konferansen om selvmordsforskning og – forebygging. For nærmere informasjon om konferansen se her.

Vi håper å treffe mange på konferansen.