Søk nå på Kurslederkurs for Førstehjelp ved selvmordsfare

Neste kurslederkurs blir 16.-20. oktober 2017. Endelig søknadsfrist er satt til 25. august.

Kurset arrangeres på Hell, Værnes. Søknadsfrist er 25. august 2017. Kursavgiften er 4000 kroner etter ekstra finansiering fra Helsedirektoratet.

Kursinvitasjon, søknadsskjema og andre aktuelle dokumenter, kan du laste ned her: (I disse dokumentene er ikke  dato for søknadsfrist endret, men det er 25. august som gjelder.)

Brosjyre kurslederkurs

Kursinvitasjon 16.-20. okt. 2017

Søknadsskjema Del 1

Søknad Del 2, Betingelser for å delta

Program og læringsmål kurslederkurs 2017

Prinsipper for kvalitetssikring

Informasjon til arbeidsgivere

Informasjon om VIVAT