Et utvalg evalueringer, fagartikler og medieoppslag med hovedfokus på kursene til Vivat/LivingWorks

Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020 – 2025. Ingen å miste. Regjeringen 2020

Evaluering av Nordland fylkeskommunes Nullvisjon Selvmord 2019. PwC for Nordland Fylkeskommune 2019

Evaluering av Vivat 2019 BDO for Helsedirektoratet 2019

Vivat selvmordsforebygging, enn verdifull tjueåring. Suicidologi nr. 3/2019

Handlingskompetanse etter kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. Suicidologi nr. 3/2019

Bekymret for en venn? Dette kan du gjøre for å hjelpe. NRK 18. april 2018

Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». Noe mer enn et førstehjelpskurs?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017.

Det trengs mange og handlekraftige (første)hjelpere! Suicidologi nr. 3/2015

Livets farlige ytterpunkter. Om selvmordsatferd, vendepunkt og empowerment. Gyldendal Akademisk 2014

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 – 2017, Helsedirektoratet, 2014

You are not particulary helpful as a helper when you are helpless, Vård i Norden 2013

ASIST 11, True to Our Traditions, LivingWorks 2013

Evidence in support of the ASIST 11 program, LivingWorks 2013

Godt utført førstehjelp kan representere et vendepunkt for personer med selvmordstanker!  Suicidologi nr. 1/2013

Film om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare, RVTS Sør i samarbeid med Vivat, 2012

Recent Research av Developments in Support of Gatekeeper Training to Prevent Suicide, LivingWorks 2011

Review of the Applied Suicide Intervention Skills Training Program, ASIST, LivingWorks 2010

Evaluering av VIVAT 2007, Rambøll, for Sosial- og helsedirektoratet 2007

Innsats over mange år gir resultater. Positiv evaluering av undervisningsprogrammet Vivat, Suicidologi 2007

Long-term efforts yield results, Positive evaluation of Educational Program VIVAT, Suicidologi 2007, English version

Fra LivingWorks til VIVAT, Embla 2006

Nye utviklingstrekk i opplæringsprogrammet Førstehjelp ved selvmordsfare, Suicidologi 2004

Undervisningsprogrammet Vivat, foran veivalg, Suicidologi 2004

Førstehjelp ved selvmordsfare – en evaluering, Tidsskrift for Den norske Legeforening 2003

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare, Tidsskrift for Den norske Legeforening 2003