Nyttige lenker

A
Amathea (Veiledningstjeneste for gravide)
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Anonyme Narkomane
Arbeid og psykisk helse (Helsedirektoratet)
Alternativ til Vold

B
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barnehuset Tromsø, for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard
Barneombudet
Blålys – landsforeningen for seksuelt misbrukte

C

D
Dixi, ressursside for voldtatte

E

F
FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep
Folkehelseinstituttet

G

H
Helsebiblioteket
Helsedirektoratet
helsenorge.no – den offentlige helseportalen
Helsetilsynet for klager
HivNorge (Hiv – positives rettigheter og interesser)

I
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDI

J

K
Krisehjelp ved selvmordstanker
Kirkens SOS
Klara Klok – unghelse.no
Krisesentersekretariatet
Krisesenter.no
Kors på halsen (Røde Kors` samtaletilbud for barn og unge)
Kommunetorget.no (for planlegging av folkehelse -og rusarbeid)

L
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Landsforeningen for Voldsofre
LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

M
Mighealthnet – Et informasjonsnettverk om helse- og omsorgstjenester for migranter og minoriteter i Europa
MiRA-Senteret
Mental Helse

N
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF)
NoAbuse (Webportalen mot overgrep)
Norasenteret (Mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark)
Norsk organisasjon for asylsøkere/Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS)

P
Pasienthåndboka
Pasientombud for bistand
Politiet
Psykisk.no (Informasjon om hjelpetilbudet innen psykisk helse-feltet)
Psykisk helse – Rådet for psykisk helse

Q

R
Redd Barna
Rustelefonen
RVTS Midt
RVTS Sør
RVTS Vest
RVTS Nord

S
Samisk kompetanseenhet (SANKS)
Samisk krise- og incestsenter
Selvhjelp for invandrere og flyktninger (SEIF)
Selvskading.info (For deg som er ung og skader deg selv med vilje)
Senter for Krisepsykologi
Sinnemestring
Sjumilssteget – for barn og unges beste