Informasjon om Vivat

Vivat leverer kurs og er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.

Vivat selvmordsforebygging tilbyr kursene Respons – å svare på selvmordstanker, Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!), Førstehjelp ved selvmordsfare og FriskOpp til befolkningen over hele landet, samt utdanner kursledere på egne kurslederkurs. Vivat veileder, støtter og kvalitetssikrer kursledernettverket. I tillegg har Vivat utviklet undervisningsfilmen Spørre Om Selvmord, SOS.

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer. 

Vivat finansieres av Helsedirektoratet. Vi er en del av Universitetssykehuset Nord Norge, psykisk helse og rus-klinikken. Vivat ledes fra Tromsø og har veiledere tilknyttet alle helseregionene. Vi har om lag 180 aktive kursledere for Førstehjelp ved selvmordsfare, 80 kursledere for OPS! og 8 kursledere for Respons. Vivat samarbeider med andre selvmordsforebyggende miljøer.

Vivat ble etablert i Nord Norge i 1998. Siden oppstarten har vi hatt flere enn 55 000 deltakere på våre kurs. Bortsett fra Vivat sin undervisningsfilm Spørre Om Selvmord, SOS, er alle kursene Vivat leverer utviklet av LivingWorks i Canada. De originale navnene på kursene Førstehjelp ved selvmordsfare og Oppmerksom på selvmordstanker er henholdsvis Applied Suicied Intervention Skills Training (ASIST) og safeTALK. Vivat forvalter og tilpasser kursene til norske forhold. Kursene har gjennomgått flere revideringer som sikrer at de til enhver tid gjenspeiler beste kliniske praksis og forskning nasjonalt og internasjonalt. Kursene brukes i flere land og over 2 millioner mennesker verden over har fått oppmerksomhets– /og førstehjelpskompetanse gjennom tilsvarende kurs som Vivat leverer.