Kurslederkurs Førstehjelpskurset

Kurslederkurset er et femdagerskurs for utdanning av kursledere til Førstehjelp ved selvmordsfare.

Det arrangeres et til to kurslederkurs hvert år. Invitasjon og søknadsskjema legges ut her når neste kurslederkurs er bestemt.

Hvem kan søke? Aktuelle kursledere er personer med ulik faglig bakgrunn, som ønsker å formidle kunnskap om hvordan en kan utøve førstehjelp ved selvmordsfare.

Søkere må ha erfaring fra å møte mennesker med selvmordstanker, være personlig egnet og ha pedagogiske evner til å undervise og lede smågrupper. Kursledere må også ha anledning til å gjennomføre kurs som en del av sitt arbeid. Informasjon til arbeidsgivere

Kort info: Førstehjelp ved selvmordsfare er et manualbasert kurs. Gjennomført kurslederkurs er første steg for å bli kursleder. Deretter må en beregne tid til innlæring av kursledermanualen. Kurslederkandidaten forplikter seg til å motta veiledning og være kursleder på tre kurs i løpet av det første året for å bli godkjent kursleder. Deretter må en holde to kurs årlig for å opprettholde kurslederstatusen.

Neste kurslederkurs blir 21.-25. januar 2019. Søknadsfrist er 16. november.

Kurset arrangeres på Hell, Værnes. Søknadsfrist er 16. november. Kursavgiften er 8000 kroner.

Kursannonse, søknadsskjema og andre aktuelle dokumenter, kan du laste ned her:

Kursannonse med informasjon

Søknadsskjema Del 1

Søknadsskjema Del 2

Program og læringsmål 2019

Prinsipper for kvalitetssikring

Informasjon til arbeidsgivere

Informasjon om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Informasjon om Vivat