OPS!

Med halvdagskurset Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!) får nye grupper selvmordsforebyggende kompetanse.

VIVAT tok kurset Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!) til Norge høsten 2015. Internasjonalt har kurset blitt brukt i stor skala i over ti år. Vi erfarer å nå ut til flere og nye grupper i lokalsamfunnene med OPS! Ved flere skoler har hele personalet deltatt på kurset. Også studenter, ungdomsarbeidere, ledere, eiendomsforvaltere for studentboliger, frivillige og service-personell er blant dem som har fått kompetansen Oppmerksom på selvmordstanker gir.

VIVAT har så langt utdannet mer enn 70 kursledere for OPS! Norsk materiell er under utvikling.

Les mer: informasjon om OPS!