Artikler og evaluering

Her har vi samlet et utvalg artikler og henvisninger med hovedfokuset på LivingWorks og VIVAT

ASIST 11, True to Our Traditions, LivingWorks 2013

Det trengs mange og handlekraftige (første)hjelpere!, Suicidologi nr. 3/2015

Evaluering av VIVAT 2007, Rambøll, for Sosial- og helsedirektoratet 2007

Evidence in support of the ASIST 11 program, LivingWorks 2013

Fra LivingWorks til VIVAT, Embla 2006

Førstehjelp ved selvmordsfare – en evaluering, Tidsskrift for Den norske Legeforening 2003

Innsats over mange år gir resultater. Positiv evaluering av undervisningsprogrammet Vivat, Suicidologi 2007

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare, Tidsskrift for Den norske Legeforening 2003

Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». Noe mer enn et førstehjelpskurs?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017.

Livets farlige ytterpunkter. Om selvmordsatferd, vendepunkt og empowerment., 2014

Long-term efforts yield results, Positive evaluation of Educational Program VIVAT, Suicidologi 2007, English version

Nye utviklingstrekk i opplæringsprogrammet Førstehjelp ved selvmordsfare, Suicidologi 2004

Recent Research av Developments in Support of Gatekeeper Training to Prevent Suicide, LivingWorks 2011

Review of the Applied Suicide Intervention Skills Training Program, ASIST, LivingWorks 2010

Undervisningsprogrammet Vivat, foran veivalg, Suicidologi 2004

You are not particulary helpful as a helper when you are helpless, Vård i Norden 2013