Veiledende materiell for kommunene om forebygging

Helsedirektoratet har utarbeidet veiledende materiell til kommunene om forebygging av selvskading og selvmord.

Veilederen kan lastes ned som pdf  her

eller du kan se det veiledende materiellet på Helsedirektoratets nettside