Kurslederkurs for Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurset arrangeres på Hell, Værnes.  Tildeling fra Helsedirektoratet gjør at vi kan redusere deltakeravgiften til 6000 kroner. Søknadsfrist er 1. september.

Kursannonse, søknadsskjema og andre aktuelle dokumenter, kan du laste ned her:

Brosjyre kurslederkurs

Kursinvitasjon nov. 2019

Søknadsskjema Del 1

Søknad, Del 2

Program og læringsmål

Prinsipper for kvalitetssikring

Informasjon til arbeidsgivere

Informasjon om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Informasjon om Vivat