Vi ønsker flere søkere til kurslederkurset og reduserer deltakeravgiften!

Deltakeravgiften er 4000 kroner og søknadsfristen utvides til 3. desember.

Neste kurslederkurs for Førstehjelp ved selvmordsfare blir 21.-25. januar 2019. Kurset arrangeres på Hell, Værnes.  Tildeling fra Helsedirektoratet gjør at vi kan redusere deltakeravgiften fra 8000 til  4000 kroner. Ny søknadsfrist er 3. desember.

Kursannonse, søknadsskjema og andre aktuelle dokumenter, kan du laste ned her:

Merk: dokumentene er ikke justert med ny søknadsfrist og deltakeravgift

Kursannonse med informasjon

Søknadsskjema Del 1

Søknadsskjema Del 2

Program og læringsmål 2019

Prinsipper for kvalitetssikring

Informasjon til arbeidsgivere

Informasjon om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Informasjon om Vivat