Vi ønsker flere søkere til kurslederkurset og utvider søknadsfristen!

Ny frist er 16. mars for å søke på kurslederkurset for Førstehjelp ved selvmordsfare 16.-20. april.

Tildeling fra Helsedirektoratet gjør at vi kan redusere deltakeravgiften fra 8000,- til 4000,-

Kursinvitasjon, søknadsskjema og andre aktuelle dokumenter kan du laste ned her: NB! Dokumentene er ikke justert med ny søknadsfrist!

 

Brosjyre kurslederkurs

Kursinvitasjon 2018

Søknadsskjema Del 1

Søknadsskjema Del 2

Program og læringsmål 2018

Prinsipper for kvalitetssikring

Informasjon til arbeidsgivere

Informasjon om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Informasjon om Vivat