Introduksjon til hvordan du kan oppdage selvmordstanker og hjelpe

Undervisningsfilmen er laget av Vivat selvmordsforebygging. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet. Filmen varer i 26 minutter.

Se gjerne filmen samtidig med noen. Se filmen her