Subsidierte kurs

Midler fra Helsedirektoratet

Også i 2016 har VIVAT fått øremerkede midler gjennom ordningen Nasjonale tiltak for forebygging for selvmord og selvskading. Gratis eller sterkt subsidierte kurs har blitt tilbudt  kommuner og frivillige organisasjoner.

Er du interessert i kurs, se under Planlagte kurs, eller ta kontakt med VIVAT.