Dersom du strever med selvmordstanker er det viktig at du søker hjelp og forteller noen om hvordan du har det. Vivat har ingen direkte hjelpetjeneste eller krisetelefon.

Ved akutt selvmordsfare, ring 113

Felles telefonnummer til alle legevaktsentralene i Norge er: 116 117

Det finnes flere døgnåpne hjelpetelefoner du kan kontakte:

Mental helse, Hjelpetelefonen tlf. 116 123

Kirkens SOS, Krisetelefonen tlf. 22 40 00 40

Alarmtelefonen for barn og unge,  tlf. 116 111

Kameratstøttetelefonen, tilbud til soldater, veteraner og deres familie tlf. 800 48 500

Du kan også kontakte:

Kors på halsen,  Røde kors sin samtaletjeneste for barn og ungdom. Åpent hver dag mellom kl. 14.00 og 22.00.

SnakkOmPsyken.no, Chattetjeneste fra Blå kors til barn og ungdom i hele landet. Chatten har åpent søndag til torsdag kl. 17:00 – kl. 21:00.

På hjemmesiden til Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) finner du mer informasjon om hvor du kan søke hjelp og hva du kan gjøre hvis du er bekymret for om en du kjenner har selvmordstanker.