Undervisningsfilm

Introduksjon til hvordan du kan oppdage selvmordstanker og hjelpe.

Undervisningsfilmen er laget av Vivat selvmordsforebygging. Den er gratis og varer i 26 minutter. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet.

Se gjerne filmen samtidig med noen.