Utdanning av kursledere for Førstehjelp ved selvmordsfare

Nytt kurslederkurs 6.-10. februar 2017.

Kurset arrangeres på Hell, Værnes. Søknadsfrist er 16. desember 2016. Helsedirektoratet dekker egenandelen på 8000 kroner.

Kursinvitasjon, søknadsskjema og andre aktuelle dokumenter, kan du laste ned her:

Kursinvitasjon 2017

Søknadsskjema

Brosjyre Kurslederkurs

Program og læringsmål 2017

Prinsipper for kvalitetssikring

Informasjon til arbeidsgivere

Informasjon om VIVAT