VIVAT – gir kunnskap om selvmordsforebygging! 

dette er viktig

 

Rundt 600 mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år, betydelig flere enn antall trafikkdrepte. I tillegg er det mange flere som gjør forsøk på selvmord eller har tanker om dette. De fleste mennesker har tilknytning til andre, både familiært og gjennom skole eller jobb. Selvmordsproblematikk er derfor noe mange av oss blir berørte av, både i privatliv og i arbeidsliv.

jente i farger