VIVAT – gir kunnskap om selvmordsforebygging!

Rundt 600 mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år, betydelig flere enn antall trafikkdrepte. I tillegg er det mange flere som gjør forsøk på selvmord eller har tanker om dette. De fleste mennesker har tilknytning til andre, både familiært og gjennom skole eller jobb. Selvmordsproblematikk er derfor noe mange av oss blir berørte av, både i privatliv og i arbeidsliv.
jente i farger

Skal vi forebygge selvmord, viser forskningen at vi må utdanne mange hjelpere som kan identifisere mennesker i selvmordsfare.
Disse hjelperne må vite hvordan de bør gripe inn og hva som trengs for å gi mennesker umiddelbar beskyttelse og videre hjelp. VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. VIVAT selvmordsforebygging er et undervisningsprogram som sørger for at kurset Førstehjelp ved selvmordsfare tilbys over hele landet. Dette gjør vi ved å utdanne og støtte lokale kursledere. Disse er fagpersoner fra ulike profesjoner som har gjennomgått en egen kurslederopplæring.

Mennesker som sliter med selvmordstanker strever ofte med å takle livssituasjonen sin. Hvordan kan vi lytte til dem, og samtidig støtte deres tanker om å finne et liv som er mulig å leve? Hvordan kan vi redusere antallet mennesker som begår selvmord eller som gjør selvmordsforsøk? De aller fleste som vurderer selvmord gir signaler om dette. Årsakene til selvmordstanker er sammensatte, og signalene kan være vanskelige å oppfatte. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte livreddende førstehjelpCloseup of an elderly man looking away in deep thought , depression