Arrangere Førstehjelp ved selvmordsfare

Ønsker du å arrangere kurs kan du:

  • kontakte administrasjonen i Tromsø som formidler videre kontakt med veileder i din region. E-post: vivat@unn.no
  • kontakte Vivats regionale veiledere. De vil sette deg i kontakt med kursleder(e) som kommer og holder kurset. Veileder kan også gi utfyllende informasjon og svare på spørsmål om de ulike kursene
  • ta direkte kontakt med aktuelle kursledere i din region for å planlegge kurs.
Informasjon til arrangør av Førstehjelp ved selvmordsfare
Førstehjelp ved selvmordsfare er et kurs over to påfølgende dager som kan holdes for inntil 30 deltagere med 2 kursledere eller inntil 45 deltagere med 3 kursledere. Vivat setter deg i kontakt med kursledere som kommer og holder kurset.

Kurslederne har med seg kursmateriell eller kursmateriell blir sendt direkte til kursarrangøren, etter avtale.

Kurset begynner kl. 08.30 og slutter kl. 16.00 begge dager.
Kurslederne må ha tilgang til lokalene fra kl. 07.30 begge dager (om ikke annet avtales).

Lokaler, kurs for inntil 30 deltagere:

Det er behov for et hovedlokale med god plass til 30 deltagere.
Stolene skal stå i rader uten bord (kino-oppsett).
Rommet må ha projektor med høyttalere for filmfremvisning i front.
I tillegg er det behov for et grupperom med god plass til 16 stoler i sirkel, samt projektor med lerret i front (her er det ikke behov for høyttalere).

Begge rom må ha flippover med 3 tusjer.

Lokaler, kurs for inntil 45 deltagere:

Det er behov for et hovedlokale med god plass til 45 deltagere.
Stolene skal stå i rader uten bord (kino-oppsett).
Rommet må ha projektor med høyttalere for filmfremvisning i front.
I tillegg er det behov for to grupperom med god plass til 16 stoler i sirkel, samt projektor med lerret i front i hvert grupperom (her er det ikke behov for høyttalere).

Alle tre rom må ha flippover med 3 tusjer.

Pris:

Honorar til kursledere: kr. 10.000,- per kursleder.
Honorar for koordinering: kr. 1.000,- til en kursleder.
Kursavgift til Vivat (inkl. kursmateriell): kr. 350,- per deltager (studenter kr. 150,-).

Samlet kostnad for kurs med 30 deltagere: kr. 21 000,- i honorar til kursledere og kr. 10.500,- i deltakeravgift, til sammen kr. 31.500,-. I tillegg kommer utgifter til lokaler og bevertning.

Samlet kostnad for kurs med 45 deltagere: kr. 31 000,- i honorar til kursledere og kr. 15.750,- i deltakeravgift, til sammen kr. 46.750,-. I tillegg kommer utgifter til lokaler og bevertning.

Det kan forekomme variasjon i honorar størrelse fordi enkelte kursledere gjør hele eller deler av jobben som en del av sitt hovedvirke.

Eventuelle reisekostnader, diett og kostnader til overnatting for kurslederne kommer i tillegg. Reisekostnadene vil variere, og det er derfor viktig å få oversikt over disse i forkant av kurset.

Annet:

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er krevende for deltagerne med et innholdsrikt program og et utfordrende tema. Vivat anbefaler at det er kaffe og te tilgjengelig gjennom dagene. Gjerne frukt eller lignende når deltagerne kommer, og mellom lunsj og kursdagens slutt.

Lunsjpausen er på 45 minutter begge dager. Det må avklares for kursdeltakere hvorvidt lunsj serveres som en del av kurspakken, om den kan kjøpes i umiddelbar nærhet eller om de må ta med egen lunsj. Denne pausen er viktig for at gjennomføringen av to fulle kursdager skal være mest mulig optimal. Kursledere eller kontaktperson fra Vivat informerer nærmere om lunsjtider dag 1 og dag 2.

I forkant av kurset må kurslederne ha deltagerliste med navn, arbeidsplass og yrke på deltagerne senest en uke før kursstart (om ikke annet avtales).

Kurset evalueres og det kan avtales at arrangør får kopi av evalueringsskjemaene, dersom det er ønskelig. Dette vil kursdeltakerne bli informert om i så tilfelle.

Mer informasjon om Vivat og kurset Førstehjelp ved selvmordsfare finner du på www.vivatselvmordsforebygging.net.

Du er velkommen til å ta kontakt ved behov for mer informasjon; e-post: vivat@unn.no eller telefonnr: 777 54 375

Vivat takker for interessen og ser fram til et godt samarbeid!