Førstehjelp ved selvmordsfare

Et todagerskurs som gir kompetanse til å se og møte mennesker i selvmordsfare

Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen  ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre personer som i sine ulike roller kan komme i en hjelpeposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

Kunnskap/ferdigheter som læres på kurset:

Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. På kurset lærer man å:

 • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
 • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Oppbygning og struktur på kurset:

Kurset går over to påfølgende dager og gjennomføres i form av forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper. Kurset er prosessorientert og har en faglig og pedagogisk oppbygning som krever tilstedeværelse fra kl. 08.30-16.00 begge kursdagene. Det er avgjørende at deltakerne ikke har andre avtaler, men følger hele kursopplegget.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

 • Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
 • Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)
 • Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
 • Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)
 • Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2

Kurset undervises av sertifiserte kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset.

Førstehjelp ved selvmordsfare, pdf til utskrift.

Plakat, Førstehjelp ved selvmordsfare