Førstehjelp ved selvmordsfare

Et todagers-kurs som gir kompetanse om å se og møte mennesker i selvmordsfare

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er et intensivt, tverrfaglig kurs over to dager. Det gir deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker. Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere. Mer enn 20 000 personer over hele landet har inntil mai 2011 deltatt. Det er på verdensbasis det mest brukte selvmordsforebyggende kurset. Hva kan du få ut av kurset? Vi har alle et ansvar for å hjelpe når kriser rammer medmennesker. Førstehjelp ved selvmordsfare kan sammenlignes med akutt hjelp, for eksempel ved trafikkulykker. Det er en måte å redde liv på. Det er viktig at den som først kommer i kontakt med en person i selvmordsfare, kan hjelpe. På kurset lærer du å:

 •  bli mer lydhør overfor personer i selvmordsfare
 •  stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 •  hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 •  gjøre en vurdering av selvmordsfaren
 •  lage og iverksette en plan, hvor målet er å berge liv
 •  bruke lokale ressurser i krisehjelp

Kurset inneholder forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Kunnskap og holdninger vektlegges sammen med innlæring av ferdigheter. Ressurser i lokalmiljøet, samt samhandling mellom ulike etater og fagmiljøer, behandles også. Evalueringer viser at kursdeltakere husker og bruker ferdighetene de har lært på kurset.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

 •  Norsk Sykepleierforbund; Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer).
 •  Norsk Psykologforening; Vedlikeholdskurs (16 timer).
 •  Den norske legeforening; Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
 •  Norsk Ergoterapeutforbund; Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (14 timer).
 •  Fagforbundet; Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

Kurset undervises av lokale fagpersoner som er blitt utdannet til kursledere. For deltakelse på kurset betales det en kursavgift. Denne kursavgiften fastsettes av de lokale arrangørene. Er du interessert i å delta eller å få kurset til ditt arbeidssted?

Plakat/Brosjyre som kan lastes ned her: Plakat, Førstehjelp ved selvmordsfare

På våre sider finner du:

 •  oversikt over allerede planlagte kurs
 •  opplysninger om å bli kursarrangør
 •  kontaktopplysninger til våre ansatte i ditt område og til våre kursledere
 •  kontaktopplysning til VIVATs administrasjon