FriskOpp

Oppfriskningskurs for deg som har deltatt på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

På norsk heter kurset FriskOpp. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada. Kurset brukes internasjonalt under betegnelsen TuneUp.

VIVAT har et vedlikeholdskurs av kompetanse i førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Dette kurset går over en dag og heter FriskOpp. Kurset er forbeholdt deltakere som har gjennomført todagers-kurset Førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset undervises av VIVATs kursledere. For deltakelse på kurset betales det en kursavgift. Denne kursavgiften fastsettes av de lokale arrangørene. Er du interessert i å delta eller å få kurset til ditt arbeidssted?

På våre sider finner du:

  • oversikt over allerede planlagte kurs,
  • opplysninger om å bli kursarrangør
  • kontaktopplysninger til våre ansatte i ditt område og til våre kursledere
  • kontaktopplysning til VIVATs administrasjon