Kurset gir oppfriskning og utvikling av førstehjelpskompetanse.

Førstehjelpkompetanse må vedlikeholdes!  Kurset hjelper deg til å friske opp kunnskap og ferdigheter fra Førstehjelp ved selvmordsfare og gir mulighet til erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis.

Varighet: En dag

Målgruppe: Alle som har deltatt på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare tidligere, etter 2015.
Dersom du deltok før 2015, anbefaler vi at du deltar på Førstehjelp ved selvmordsfare på nytt.

Innholdet i kurset er:

  • refleksjon over holdninger til selvmord
  • repetisjon av Førstehjelpsmodellen
  • refleksjon og deling av erfaringer med bruk av Førstehjelpsmodellen
  • praktiske øvelser
  • erfaringer med bruk av ressurser og samarbeid

FriskOpp undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen TuneUp.

Er FriskOpp av interesse for deg eller din kommune/arbeidsplass/organisasjon, kontakt oss her…