FriskOpp

Oppfriskningskurs for deg som har deltatt på kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen TuneUp.

Målet med FriskOpp er vedlikehold og utvikling av kompetansen fra Førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset går over en dag.

Hovedelementene i kurset er:

  • refleksjon over holdninger til selvmord
  • repetisjon av Førstehjelpsmodellen
  • refleksjon og deling av erfaringer med bruk av Førstehjelpsmodellen
  • praktiske øvelser
  • erfaringer med bruk av ressurser og samarbeid

Kurset ledes av sertifiserte kursledere for Førstehjelp ved selvmordsfare og FriskOpp.

FriskOpp, pdf til utskrift