Arrangere FriskOpp

Ønsker du å arrangere kurs kan du:

  • kontakte administrasjonen i Tromsø som formidler videre kontakt med veileder i din region. E-post: vivat@unn.no
  • kontakte Vivats regionale veiledere. De vil sette deg i kontakt med kursleder(e) som kommer og holder kurset. Veileder kan også gi utfyllende informasjon og svare på spørsmål om de ulike kursene
  • ta direkte kontakt med aktuelle kursledere i din region for å planlegge kurs.

Informasjon til arrangør av FriskOpp

FriskOpp er et dagskurs med to kursledere for inntil 30 deltagere.
Vivat setter deg i kontakt med aktuelle kursledere som kommer og holder kurset.

Kurslederne bør ha deltagerliste en uke før kurset. De må ha tilgang til lokalet en time før kurset begynner (om ikke annet avtales). Kurslederne har med seg kursmateriell.

Lokaler:

Det er behov for et lokale med god plass til 30 deltagere. (Hvis mulig er det ønskelig med et tilhørende grupperom).
Stolene stilles i rader uten bord (kino-oppsett).
Rommet må ha lerret og projektor med høyttalere for filmfremvisning i front.

Pris:

Honorar til kursleder: kr. 4.500,- per kursleder Deltakeravgift: kr. 100,- per deltaker

Det kan forekomme variasjon i honorar størrelse fordi enkelte kursledere gjør hele eller deler av jobben som en del av sitt hovedvirke. Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg. Reisekostnadene vil variere, og det er derfor viktig å få oversikt over disse i forkant av kurset.

Annet:

Kurset evalueres og det kan avtales at arrangør får kopi av evalueringsskjemaene, dersom det er ønskelig. Dette vil kursdeltakerne bli informert om i så tilfelle.

Mer informasjon om Vivat og kurset FriskOpp finner du på www.vivatselvmordsforebygging.net.

Du er velkommen til å ta kontakt ved behov for mer informasjon; e-post: vivat@unn.no eller telefon: 777 54 375

Vivat takker for interessen og ser fram til et godt samarbeid!

Informasjon til arrangør av FriskOpp, pdf til utskrift