• Veileder
  • E-post: anne.silviken@uit.no
  • Telefon: 92 48 66 93

Kursleder for: Førstehjelp ved selvmordsfare (1999), OPS! (2018) og Suicide2Hope (2016). Jeg har vært en del av veilederteamet i Vivat siden 2012 med et særskilt ansvar for Finnmark og den samiske befolkningen.

Til daglig arbeider jeg som psykologspesialist og forsker ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset), og har en bistilling som forsker ved Senter for samisk helseforskning, UIT – Norges arktiske universitet.