Bilde av Rita Småvik, kursleder og veileder i region Midt.

Trondheim, Rita Småvik

  • Veileder
  • E-post: rita.smavik@stolav.no
  • Tlf: 92 05 12 31

Jeg har vært kursleder for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare siden 2005 og safeTALK kursleder fra 2015.

Jeg er ansatt som VIVAT veileder i 20%stilling med særskilt ansvar for region Midt-Norge. (Nord og Sør Trøndelag og Møre og Romsdal)

I tillegg arbeider jeg som rådgiver/fagkoordinator i faggruppe vold, overgrep og selvmordsforebygging ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt, St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim.