Trondheim, Rune Nilsen

  • Veileder
  • E-post: runeonilsen@gmail.com
  • Tlf: 92 61 88 89

Jeg har vært veileder for Førstehjelp ved selvmordsfare siden 2003 og safeTALK kursleder siden 2015.

Jeg er ansatt som VIVAT veileder i 20% stilling med særskilt ansvar for region Midt-Norge.

I tillegg arbeider jeg som rådgiver innenfor teambuilding og kommunikasjon via enkeltmannsforetaket “Nilsen Kurs”. Jeg er spesielt opptatt av relasjonens betydning.