• Veileder
  • E-post: runeonilsen@gmail.com
  • Telefon: 92 61 88 89

Jeg har vært kursleder for Førstehjelp ved selvmordsfare siden 2003 og  kursleder for Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!,  siden 2015.

Jeg er ansatt som Vivat veileder i 20% stilling med særskilt ansvar for region Midt-Norge.

I tillegg arbeider jeg som rådgiver innenfor teambuilding og kommunikasjon via enkeltmannsforetaket “Nilsen Kurs”. Jeg er spesielt opptatt av relasjonens betydning.