• Veileder
  • E-post: torunn.blokhus@sbnett.no
  • Telefon: 91 15 02 21

Jeg har vært kursleder for Førstehjelp ved selvmordsfare siden 1998 og kursleder i Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! fra 2015. I 2015 ble jeg også kursleder i Suicide to hope.

Jeg er ansatt som veileder i Vivat i 20% stilling med særskilt ansvar for region Nord.

Jeg har jobbet med psykiatri siden 1985 og da mesteparten av tida  med akutte kriser og selvmordsvurderinger og oppfølginger. Jeg er nå pensjonist, men er aktiv i selvmordsforebyggende arbeid.

Er opptatt av at selvmordsforebygging er viktig og at alle kan delta på en eller annen måte.