Bodø, Torunn Blokhus

  • Veileder
  • E-post: torunn.blokhus@sbnett.no
  • Tlf: 91 15 02 21

Jeg har vært kursleder for Førstehjelp ved selvmordsfare siden 1998 og kursleder i safeTALK fra 2015. I 2015 ble jeg også kursleder i Suicide to hope.

Jeg er ansatt som veileder i VIVAT i 20% stilling med særskilt ansvar for region Nord.

I tillegg arbeider jeg som enhetsleder i Ambulant akutteam i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset, Bodø, hvor vi jobber med mennesker i akutt krise.

Jeg er opptatt av at selvmordsforebygging er viktig og at alle kan bidra.