Oppmerksom på selvmordstanker – utprøving av kurset i klasserommet.

Ungdom trenger kunnskap om hvordan oppdage selvmordstanker, gi innledende hjelp og hvor en kan få hjelp ved selvmordstanker. Vivat, RVTS Nord og RVTS Sør har publisert en artikkel basert på våre erfaringer med å tilby «OPS! – Oppmerksom på selvmordstanker» til elever i videregående skoler.

114 elever fra videregående skoler i Finnmark, Nordland og Agder deltok på OPS! kurs. I forkant hadde alle ansatte ved skolene fått kunnskap fra OPS!, ressurspersoner ved skolene og i tjenestene rundt hadde deltatt på Førstehjelp ved selvmordsfare og skolene hadde tilbud om å invitere foreldre og foresatte på OPS! kurs.

Erfaringene antyder at OPS! trygt kan brukes i videregående skole og både elever og ansatte ønsker denne kunnskapen.

Hele artikkelen kan leses her:

https://www.forebygging.no/Artikler/2024/oppmerksom-pa-selvmordstanker—-ops-i-videregaende-skole/

Vivat, RVTS Nord og RVTS Sør viderefører prosjektet og jobber nå med å tilpasse OPS! kurset til ungdom. I løpet av skoleåret 2024/2025 vil vi tilby kurset til elever i videregående for å gjøre videre erfaringer med bruk av kurset overfor denne målgruppen.