Suicide to hope

– bidrar til recovery og vekst

Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada. Kurset gir økt forståelse av suicidalitet og kunnskap om hvordan selvmordserfaringer kan brukes til recovery og vekst.

Suicide to Hope går over en dag. Kurset er for klinikere som arbeider med mennesker med selvmordserfaringer.

Under kurset har vi fokus på å:

  • skape håp ved å bekrefte at livet kan endre seg etter selvmordserfaringer hvis en velger å holde seg trygg og velger å leve.
  • hjelpe og støtte personer til å jobbe gjennom erfaringene de har med selvmord mot realistiske mål for recovery og vekst.
  • integrere omsorg i forhold til suicidalitet inn i tilnærmingen til bedre psykisk helse og bedre livskvalitet.

Etter kurset vil deltakerne være bedre i stand til å:

  • erkjenne hvordan egne kvaliteter, holdninger og verdier kan påvirke arbeidet med mennesker med selvmordserfaringer
  • beskrive kjerneelementer i en håpsorientert recovery- og veksttilnærming til selvmord.
  • forstå et rammeverk om å oppdage og utforske muligheter for recovery og vekst i selvmordserfaringer
  • ta i bruk Suicide to Hope – modellen og sammen med personen med selvmordserfaringer sette mål for recovery og vekst. Målene tilpasses den enkeltes behov for beskyttelse mot selvmord og styrker også ønsket om å velge å leve.