Kurset bidrar til recovery og vekst

Suicide to hope

Kurset gir økt forståelse av suicidalitet og kunnskap om hvordan selvmordserfaringer kan brukes til recovery og vekst.

Varighet: en dag

Målgruppe: klinikere og andre som jobber med mennesker med selvmordserfaringer.

Under kurset har vi fokus på å:

  • skape håp ved å bekrefte at livet kan endre seg etter selvmordserfaringer hvis en velger å holde seg trygg og velger å leve.
  • hjelpe og støtte personer til å jobbe gjennom erfaringene de har med selvmord mot realistiske mål for recovery og vekst.
  • integrere omsorg i forhold til suicidalitet inn i tilnærmingen til bedre psykisk helse og bedre livskvalitet.

Etter kurset vil deltakerne være bedre i stand til å:

  • erkjenne hvordan egne kvaliteter, holdninger og verdier kan påvirke arbeidet med mennesker med selvmordserfaringer
  • beskrive kjerneelementer i en håpsorientert recovery- og veksttilnærming til selvmord.
  • forstå et rammeverk om å oppdage og utforske muligheter for recovery og vekst i selvmordserfaringer
  • ta i bruk Suicide to Hope – modellen og sammen med personen med selvmordserfaringer sette mål for recovery og vekst. Målene tilpasses den enkeltes behov for beskyttelse mot selvmord og styrker også ønsket om å velge å leve.

Suicide to Hope er utviklet av LivingWorks i Canada. Kursmateriellet er på engelsk. Kurset undervises av godkjente kursledere på norsk.

Er Suicide to Hope av interesse for deg eller din kommune/arbeidsplass/organisasjon, kontakt oss her…